Větrací stropy ATREA

Ventilační a osvětlovací stropy jsou určeny pro velkokuchyňské provozy. Výhodně se používají především do kuchyní s dislokovanými spotřebiči, rozmístěnými v celém prostoru, kde by instalace jednotlivých odsávacích digestoří byla příliš nákladná a složitá a kde přívodní a odtahová potrubí jsou nevzhledná. Vhodné jsou i do prostorů s klenutými stropy, kde vůbec nelze digestoře osadit.

Stropy lze rovněž použít v dalších provozech s vysokými nároky na design a rovnoměrnost odsávání a osvětlení, jako například shromažďovací prostory, přednáškové sály, atd.

Copyright © 2023 - MP - Vzduchotechnika s.r.o.
Realizace Profi-Tvorba & Josef Pátek.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram